Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Oefentherapeuten Alkmaar

Oefentherapeuten Alkmaar, gevestigd aan Geert Groteplein 42D, 1813 BM Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.oefentherapeutenalkmaar.nl Geert Groteplein 42D 1813 BM Alkmaar 072-5123744

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Oefentherapeuten Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Oefentherapeuten Alkmaar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid - gegevens van personen jonger dan 16 jaar als deze bij ons onder behandeling zijn - burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Oefentherapeuten Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - het afhandelen van uw betaling (via zorgverzekering of bij u zelf) - u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Oefentherapeuten Alkmaar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oefentherapeuten Alkmaar neemt geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapeuten Alkmaar) tussen zit. Oefentherapeuten Alkmaar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Administratieprogramma Intramed

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oefentherapeuten Alkmaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij zijn wettelijk verplicht een bewaartermijn te hanteren van minimaal 15 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Oefentherapeuten Alkmaar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Oefentherapeuten Alkmaar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapeuten Alkmaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapeutenalkmaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Oefentherapeuten Alkmaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oefentherapeuten Alkmaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oefentherapeutenalkmaar.nl

Gezondheidscentrum De Entree

Geert Groteplein 42D
1813 BM Alkmaar

Direct een afspraak maken?

mail ons,
vul het contactformulier in,
of bel 072-5123744

Je kunt ons ook volgen op Facebook

Aangesloten bij alle zorgverzekeraars