Fibromyalgie en Chronische pijn/vermoeidheid

De diagnose Fibromyalgie leidt vaak tot een verwijzing naar een oefentherapeut van het Netwerk Chronische Pijn. Anja Lekkerkerker houdt zich meer dan 25 jaar bezig met behandeling van fibromyalgie. Na 15 jaar het multidisciplinair programma 'actief leven met Fibromyalgie' aangeboden te hebben bieden we nu behandeling op maat. Graag geef ik je tools om een waardevol leven te leiden, waarbij de impact van pijn zo klein mogelijk is.

Over de aandoening fibromyalgie bestaat nog wel onduidelijkheid. Wel bestaan er diverse theorieën die het klachtenbeeld steeds meer kunnen verklaren.

Oorzaken

Algemeen wordt aangenomen dat er niet één factor is wat het klachtenbeeld van fibromyalgie kan verklaren, maar dat er sprake is van meerdere factoren die elkaar beïnvloeden. Bij fibromyalgie worden geringe afwijkingen gevonden in de spieren, zenuwen, hersenen en het bloed. Het onderzoek richt zich op veranderingen in autonome dysfunctie, neurotransmitters, hormonen, genetische factoren in combinatie met externe stressvolle gebeurtenissen.

Chronische  stress

Fibromyalgie ontstaat vaak na een periode van stress. Fibromyalgie wordt samen met chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en prikkelbaar darm syndroom (IBS) gezien als stress gebonden pijn- en uitputtingssyndromen. Het stresssysteem is bedoeld om stabiliteit te bieden gedurende de steeds veranderende omstandigheden en eisen die er aan het leven gesteld worden. Het maakt dat we na een periode van stress weer kunnen herstellen. Als het systeem te lang onder druk komt te staan, gaat het falen met als gevolg diverse ontregelingen. Slecht slapen (het onbewuste blijft ook ’s nachts waakzaam), verminderde eetlust en verminderde aandacht en concentratie zijn veel gehoorde signalen die wijzen op een ontregeld systeem. Bij langdurige overbelasting kan het evenwicht (allostase) niet behouden worden en zullen organen en functies schade ondervinden. Het is als het ware een eindpunt (ontregeling) na jarenlange overbelasting.

Behandeling

De behandeling van fibromyalgie vraagt om een multidimensionale aanpak en bevat verschillende componenten afhankelijk van wat iemand nodig heeft om er voor te zorgen dat de impact van pijn zo klein mogelijk wordt en dat je meer grip krijgt op je leven.

Afhankelijk van de pijnanalyse wordt een keuze gemaakt in de volgende behandelmogelijkheden: Pijneducatie (wat is pijn), hoe kan ik invloed uitoefenen op mijn pijn, herstellen van balans en verbeteren van lichaamsbewustzijn, beter slapen en ook het aanleren van een goede activiteiten weging. Vaak zullen we ons richten op stapsgewijs je belastbaarheid te vergroten. Het doel is altijd het verkleinen van de impact van pijn op je leven en dat je weer meer grip krijgt op je leven en je weer doet wat je belangrijk vindt.

 

Reumatologische aandoeningen

Er zijn vele reumatische aandoeningen. De bekendste zijn Reumatoide Arthritis, M. Bechterew en Arthrose Deformans. Ook Fibromyalgie valt hieronder.

De laatste tientallen jaren is er veel vooruitgang geboekt in de behandeling van reumatische aandoening. De oefentherapie ziet er heel anders uit dan voorheen. De oefentherapie is veel intensiever en gericht op functionaliteit. Daarnaast wordt geoefend om de bewegingsbeperking beperkt te houden. Ook wordt gewerkt aan coordinatie, stabiliteit en een optimale conditie. Andere behandeldoelen zijn: ziekte inzicht vergroten, zelfmanagement technieken aanleren en het optimaliseren van belasting en belastbaarheid.

M. Bechterew

De ziekte van Bechterew is en reumatische aandoening die gepaard gaat met ontstekingen van de gewrichten van wervelkolom en bekken. Ook de schouder- en heupgewrichten en de gewrichten tussen het borstbeen en de ribben worden vaak aangetast. Deze ontstekingen veroorzaken pijn en stijfheid en kunnen op den duur leiden tot een verstijving van de wervelkolom. Voor de ziekte van Bechterew wordt ook vaak de Latijnse naam Spondylitis Ankylopoetica gebruikt.

Er is nog weinig bekend over het ontstaan van de ziekte. Wel bestaan er aanwijzingen die wijzen in de richting van een erfelijke of bacteriële oorzaak.

Iemand met de ziekte van Bechterew heeft last van pijn en stijfheid in de rug. Vooral in de ochtend en na lang in dezelfde houding te hebben gestaan of gezeten. Hierdoor heeft u mogelijk problemen bij houdingen en bewegingen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Gevarieerd bewegen vermindert meestal de klachten. U kunt ook last hebben van vermoeidheid en pijn ’s nachts.

De ziekte verloopt bij iedereen verschillend. Door verstijving van de wervelkolom kan uw houding veranderen. Soms worden ook de gewrichten tussen het borstbeen en de ribben aangetast. Dit kan leiden tot minder beweeglijkheid van het borstbeen, waardoor het ademhalen moeilijker kan worden. Ook kunnen mensen met Bechterew oogontstekingen hebben.

De algemene doelstelling van oefentherapie Cesar is het bevorderen van het functioneren en het welbevinden van de patiënt binnen haar/zijn persoonlijke grenzen en mogelijkheden. De oefentherapeut Cesar richt zich darbij op het verbeteren van houdingen en bewegingen die voor u van belang zijn en die samenhangen met de klachten. Daarnaast besteedt de oefentherapeut aandacht aan het stimuleren van de beweeglijkheid van de aangedane gewrichten en het verbeteren van de lichamelijke conditie.

Regelmatig en gevarieerd bewegen is van essentieel belang voor u. Dit geldt zowel voor de actieve als de niet-actieve periodes van de ziekte. Daarom is het belangrijk dat u goede houdingen en bewegingen in de dagelijkse activiteiten aanleert, gericht gaat oefenen en gaat sporten. De oefentherapeut Cesar zal u leren omgaan met de klachten en de belasting in het dagelijks leven. In de behandeling wordt ingespeeld op uw eigen houdings- en bewegingsgewoonten.

De therapie is gericht op:

  • het corrigeren van uw houdingen en bewegingen.
  • het verbeteren van de beweeglijkheid van uw wervelkolom en uw andere aangedane gewrichten.
  • het bevorderen van uw conditie.
  • het verbeteren van uw coördinatie en balans.
  • het geven van informatie, advies en begeleiding.

Gezondheidscentrum De Entree

Geert Groteplein 42D
1813 BM Alkmaar

Direct een afspraak maken?

mail ons,
vul het contactformulier in,
of bel 072-5123744

Je kunt ons ook volgen op Facebook

Aangesloten bij alle zorgverzekeraars