Kinderoefentherapie is een specialisatie van oefentherapie Cesar/Mensendieck en is gericht op het behandelen van kinderen met een stoornis of achterstand in de motorische ontwikkeling. Kinderoefentherapie helpt kinderen spelenderwijs de motorische ontwikkeling te verbeteren om problemen in het dagelijks leven op te lossen.

De beginmeting tijdens het onderzoek zal gedaan worden met de Movement-ABC. Dit is het meest gebruikte en valide testinstrument voor het vroegtijdig signaleren van motorische problemen bij kinderen van 3 t/m 16 jaar. In deze test worden de verschillende onderdelen van de motoriek getest en aan de hand van deze gegevens wordt het behandelplan opgesteld.

Binnen de oefentherapie werken we hulpvraag gericht en zal in de behandelingen met het kind gewerkt worden  aan een doel dat voor het kind betekenis heeft (bv. leren fietsen).

Wat kan u opvallen in het bewegen van uw kind?

 • motorische onrust (veel morsen en knoeien)
 • regelmatig iets laten vallen
 • moeite met veters strikken, knopen, ritsen
 • volgorde van handelingen niet goed voor ogen hebben
 • over eigen benen struikelen
 • moeite met balsporten
 • moeite met complexe vaardigheden (elastieken fietsen,touwtje springen)
 • het niet goed inschatten van kracht
 • slordig, onregelmatig handschrift en moeite met schrijven
 • slordig / onhandig omgaan met schaar, pen, bestek, etc.

 Wanneer kan kinderoefentherapie voor uw kind zinvol zijn?

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Bewegen is van alle leeftijden en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op hun leeftijdgenoten. Dit kan u opvallen of soms krijgt u signalen van bijvoorbeeld de leerkracht op school.

Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.
Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.

Fibromyalgie en Chronische pijn

De diagnose Fibromyalgie leidt vaak tot een verwijzing naar een oefentherapeut van het Netwerk Chronische Pijn. Anja Lekkerkerker houdt zich meer dan 25 jaar bezig met behandeling van fibromyalgie. Na 15 jaar het multidisciplinair programma 'actief leven met Fibromyalgie' aangeboden te hebben bieden we nu behandeling op maat. Graag geef ik je tools om een waardevol leven te leiden, waarbij de impact van pijn zo klein mogelijk is.

Over de aandoening fibromyalgie bestaat nog wel onduidelijkheid. Wel bestaan er diverse theorieën die het klachtenbeeld steeds meer kunnen verklaren.

Oorzaken

Algemeen wordt aangenomen dat er niet één factor is wat het klachtenbeeld van fibromyalgie kan verklaren, maar dat er sprake is van meerdere factoren die elkaar beïnvloeden. Bij fibromyalgie worden geringe afwijkingen gevonden in de spieren, zenuwen, hersenen en het bloed. Het onderzoek richt zich op veranderingen in autonome dysfunctie, neurotransmitters, hormonen, genetische factoren in combinatie met externe stressvolle gebeurtenissen.

Chronische  stress

Fibromyalgie ontstaat vaak na een periode van stress. Fibromyalgie wordt samen met chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en prikkelbaar darm syndroom (IBS) gezien als stress gebonden pijn- en uitputtingssyndromen. Het stresssysteem is bedoeld om stabiliteit te bieden gedurende de steeds veranderende omstandigheden en eisen die er aan het leven gesteld worden. Het maakt dat we na een periode van stress weer kunnen herstellen. Als het systeem te lang onder druk komt te staan, gaat het falen met als gevolg diverse ontregelingen. Slecht slapen (het onbewuste blijft ook ’s nachts waakzaam), verminderde eetlust en verminderde aandacht en concentratie zijn veel gehoorde signalen die wijzen op een ontregeld systeem. Bij langdurige overbelasting kan het evenwicht (allostase) niet behouden worden en zullen organen en functies schade ondervinden. Het is als het ware een eindpunt (ontregeling) na jarenlange overbelasting.

Behandeling

De behandeling van fibromyalgie vraagt om een multidimensionale aanpak en bevat verschillende componenten afhankelijk van wat iemand nodig heeft om er voor te zorgen dat de impact van pijn zo klein mogelijk wordt en dat je meer grip krijgt op je leven.

Afhankelijk van de pijnanalyse wordt een keuze gemaakt in de volgende behandelmogelijkheden: Pijneducatie (wat is pijn), hoe kan ik invloed uitoefenen op mijn pijn, herstellen van balans en verbeteren van lichaamsbewustzijn, beter slapen en ook het aanleren van een goede activiteiten weging. Vaak zullen we ons richten op stapsgewijs je belastbaarheid te vergroten. Het doel is altijd het verkleinen van de impact van pijn op je leven en dat je weer meer grip krijgt op je leven en je weer doet wat je belangrijk vindt.

 

 

 

Ontspanningstherapie

(zie ook onder indicaties spannings- en overbelastingsklachten)

Tijdens de ontspanningsoefeningen leer je een rustige ontspannen buikademhaling en leer je spieren in je lichaam te ontspannen. Dit wordt eerst liggend aangeleerd, want dit is het meest eenvoudig. Later leer je ook de ontspanning, of beter gezegd de juiste spanning, toe te passen in het dagelijks leven.

Door ontspanningsoefeningen daalt de spierspanning, wordt de ademhaling rustiger, wordt de hartslag rustiger en daalt de bloeddruk. Ook vermindert het transpireren. Dit komt door de invloed van ontspanning op het zenuwstelstel. Door stress wordt het stresshormoon adrenaline in grotere hoeveelheid aangemaakt, door ontspanning herstelt dit weer. Dit is erg belangrijk om uitputting van de neuro-endocriene systemen te voorkomen.

Door ontspanningsoefeningen ga je ook de spanningen die soms in bepaalde situaties optreden herkennen. Nog voordat er klachten optreden kun je de spanning alweer herstellen. Zo leer je zelf spanningen te controleren.

Al onze therapeuten hebben veel nascholing en ervaring opgedaan in het geven van dit onderdeel van onze therapie

BEKKENoefentherapie

In de literatuur bestaat tot op heden geen eenduidigheid over de definitie en de terminologie voor het probleem van bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap. Er worden verschillende definities en termen in de literatuur gebruikt. In Nederland worden de volgende termen gebruikt om het probleem aan te duiden: bekkeninstabiliteit, pijn in de bekkenregio, bekkenpijn door zwangerschap, peripartaal bekkenpijnsyndroom, peripartum bekkenpijn. Het betreft pijn in het gebied van de SI-gewrichten en/of het schaambeen (met of zonder uitstraling), die afhankelijk is van houding, beweging en/of belasting en tijdens de zwangerschap of 3 weken na de bevalling is begonnen.

De precieze oorzaak van bekkenpijn is nog steeds niet duidelijk. Bekend is dat tijdens de zwangerschap de gewrichtsbanden onder invloed van hormonen verslappen. Mogelijk draagt dit bij aan het ontstaan van bekkenpijn, omdat het tot gevolg kan hebben dat het bekken minder stabiel wordt. Een stabiel bekken is nodig om krachten over te dragen van de benen naar het bovenlichaam en omgekeerd. Dit is nodig om te kunnen staan, lopen, zitten gaan en opstaan. Als het bekken minder stabiel is, worden de om het bekken liggende weefsels overbelast en ontstaat pijn.

In de behandeling streven wij ernaar om samen met u de juiste stabiliteit in het lichaam te vinden. Daarvan is sprake als alle delen op de juiste manier met elkaar samenwerken. Het bekken vormt in het lichaam (en bij alle bewegingen) een centraal punt. Een stabiel bekken is nodig om goed te kunnen bewegen en dagelijkse bewegingen correct en met zo weinig mogelijk hulpmiddelen te kunnen uitvoeren.

De behandeling is gericht op:

 • bewustwording van uw bewegingsmogelijkheden
 • het bekken in dagelijkse houdingen en bewegingen leren stabiliseren
 • een balans vinden tussen rust en activiteiten
 • hulpmiddelen leren gebruiken (bv. Een bekkenband)
 • spieren die het bekken stabiel houden leren activeren en/of versterken
 • verschillende baringshoudingen leren kennen
 • het verstrekken van de nodige informatie en adviezen en het geven van de gewenste begeleiding

 

Ademtherapie

Hieronder valt de behandeling van klachten zoals hyperventilatie, ademdysregulatie, astma, COPD, maar ook klachten die kunnen ontstaan door overmatige spanning of angst. Ademen is zo gewoon dat we er meestal niet bij nadenken. Het gaat vanzelf, onbewust, maar gaat niet altijd vanzelf goed. Te snel of te diep ademen gaat ook vaak onbewust.

Bij hyperventilatie denkt u waarschijnlijk aan heftige aanvallen van benauwdheid en flauwvallen, maar u kunt ook gaan hyper(=veel) ventileren(=ademen) als u verkeerd/dysfunctioneel ademt door benauwdheid bij astma of COPD of nadat u een langere tijd van stress of zorgen heeft gehad. Er is sprake van een dysregulatie (ontregeling) in de ademhaling, deze kan verschillende klachten veroorzaken. 

In de therapie maken wij u bewust van uw eigen ademhaling en u krijgt meer kennis over de verschillende manieren van ademen. Door deze bewustwording en kennis, begrijpt u beter wat er gebeurt. Als u bijvoorbeeld hyperventileert hoeft u er niet meer bang voor te zijn en kunt u de hyperventilatie opvangen en beter grip krijgen op de situatie. Dan kunt u leren om op een betere manier te ademen. Uw klachten zullen dan verminderen.

We maken gebruik van ademoefeningen, ontspanningsoefeningen en de methode van Dixhoorn. U leert lichaamsbewuster en minder gespannen te zijn, zodat er weer een juiste balans kan ontstaan. Ook houding en beweging komen aan bod, een goede ademhaling heeft de ruimte nodig, dus een goede strekking en het verminderen van onnodige lichaamsspanning in bewegingen is heel belangrijk om de juiste ademhaling ook op lange termijn te kunnen handhaven. 

Voor wie?

 • Heeft u wel eens klachten van het bewegingsapparaat?
 • Heeft u oefentherapie gehad en wilt u de oefeningen wekelijks bijhouden?
 • Vind u het fijn om inzicht te krijgen in uw lichaam en leren gezond te bewegen?

Dan zijn deze trainingen iets voor u!

Omdat er naast gedoseerde inspanning ook veel aandacht wordt besteed aan de ontspanning van het lichaam, zijn de lessen ook geschikt voor o.a. mensen met fibromyalgie, reuma en arthrose. Eigenlijk voor een ieder die op verantwoorde wijze wil sporten. De trainingen worden gegeven in kleine groepen van maximaal 10 personen.


Inhoud van de trainingen

Het verbeteren van de houdings- en bewegingsgewoonten wordt bereikt door:

 • Training van de algehele spierkracht
 • Bevorderen van de beweeglijkheid van de gewrichten
 • Rekken/ontspannen van verkorte spieren
 • Verhogen van de algehele conditie
 • Verbeteren van de ademtechniek
 • Algehele ontspanning

Wanneer?

Dinsdagochtend van 10.45-11.45 uur.
Donderdagmiddag van 13.15-14.15 uur.

Bij voldoende aanmeldingen zal er nog een les gestart worden op donderdagochtend 10.30 uur. 
De trainingen worden gegeven in blokken van 15 weken. De kosten zijn € 10,- per keer.

Gezondheidscentrum De Entree

Geert Groteplein 42D
1813 BM Alkmaar

Direct een afspraak maken?

mail ons,
vul het contactformulier in,
of bel 072-5123744

Je kunt ons ook volgen op Facebook

Aangesloten bij alle zorgverzekeraars