Spannings- en overbelasting-gerelateerde klachten

Spanningsklachten ontstaan als er sprake is van een overmate aan stress. Dit kan veroorzaakt worden door problemen in uw eigen persoonlijk leven of door uw werk. Soms is stress of een spanningsklacht het gevolg van uw eigen activiteiten. Teveel willen doen of te snel met te weinig rust daartussen door.

De klachten die ontstaan worden veroorzaakt door een overprikkeling van het sympatische zenuwstelsel en uiten zich in een snellere ademhaling, een hogere spierspanning, een verhoogde zweetsecretie en een snellere hartslag. Tevens is er vaak sprake van een iets verhoogde bloeddruk, maar daar merkt u weinig van. Deze verschijnselen veroorzaken vaak klachten zoals hyperventilatie, spierpijnen,rugpijn en hoofdpijn etc.

Ontspanningsoefeningen en het leren toepassen van deze ontspanning in uw dagelijkse bezigheden zullen deze klachten verhelpen. Natuurlijk adviseert de oefentherapeut u ook in het beter bewaken van uw belasting en belastbaarheid.

Van spierspanninghoofdpijn tot migraine

Hoofdpijn is een veel voorkomende pijnervaring. Uit onderzoek is gebleken dat 50% van de bevolking er tenminste eenmaal per maand last van heeft, 15% tenminste eenmaal per week en 5% iedere dag. We verdelen hoofdpijn in drie intensiteiten, afhankelijk van de mate waarin de pijn het dagelijks functioneren beïnvloedt. Bij milde hoofdpijn is het functioneren niet gestoord. Bij matige hoofdpijn is het functioneren gestoord, maar bedrust is niet nodig. Bij ernstige hoofdpijn is bedrust noodzakelijk. Volgens onderzoekingen komt hoofdpijn van matige intensiteit voor bij bijna 20% van de bevolking en hoofdpijn van ernstige intensiteit bij bijna 10%. Mannen hebben even vaak last van hoofdpijn als vrouwen. Naarmate de intensiteit toeneemt, krijgen vrouwen het overwicht. Zo komt matige hoofdpijn meer dan anderhalf keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen en ernstige hoofdpijn tweemaal zo vaak! Migraine, die we omschrijven als een vorm van regelmatige terugkerende matige tot ernstige hoofdpijn, komt voor bij bijna 10% van de mannen en bij meer dan 15% van de vrouwen.

Relatie met menstruatie

Hoofdpijn bij vrouwen is echter niet alleen meer intens dan bij mannen, maar treedt ook vaker op en is langer van duur. Het is meer regel dan uitzondering dat er bij vrouwen een relatie bestaat tussen hoofdpijn en hun menstruele cyclus, de zgn. menstruele hoofdpijn. De hoofdpijn komt dan vaak tijdens de menstruatie en/of de ovulatie en is in de regel meer intens en langer van duur. De pijn is echter ook moeilijker te voorkomen en te behandelen. Menstruele hoofdpijn begint vaak in het jaar van de eerste menstruatie. De hoofdpijn verbetert tijdens de zwangerschap, maar wordt weer erger bij gebruik van de anticonceptiepil.

Menstruele migraine

Bij menstruele migraine komt de hoofdpijn die matig of ernstig van intensiteit is, voornamelijk voor rondom de menstruatie en/of ovulatie. Oorzaak hiervoor is de onttrekking van het vrouwelijk hormoon estradiol, een proces dat tijdens menstruatie en ovulatie optreedt.

Stijve nekspieren

Bijna de helft van de hoofdpijnpatiënten heeft last van stijve nekspieren. Bij aanwezigheid van hoofdpijn heeft meer dan tweederde van de patiënten last van stijfheid van de nekspieren. Deze stijfheid, die vaak ook de schouder- en in mindere mate de kauwspieren betreft, kan zowel een gevolg als oorzaak van de hoofdpijn zijn. Die stijfheid speelt met name een rol bij frequent optredende hoofdpijn.

De oefentherapeutische behandeling

de behandeling is gericht op het ontspannen van de stijve spieren door rek- en ontspanningsoefeningen. Tevens kan door een verkeerde houding de stijfheid van spieren in stand worden gehouden. Door houdings- en bewegingscorrectie ontspannen de spieren en blijven meer ontspannen, zodat de hoofdpijn zal verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

Hyperventilatie of ademdysregulatie

Als je hyperventileert, adem je te veel. Er wordt dan te veel zuurstof via de longen naar het bloed gebracht. Het lichaam raakt hier als het ware door geïrriteerd en gaat maatregelen nemen om zich tegen de grote toevloed aan zuurstof te beschermen. De belangrijkste maatregel is dat er automatisch een sterke vernauwing van de bloedvaten optreedt waardoor er minder overtollige zuurstof bij de organen en weefsels terechtkomt. Hiermee wordt voorkomen dat de organen en weefsels te veel bloot worden gesteld aan zuurstofrijk bloed.

De vernauwing van de bloedvaten geeft wel bijwerkingen die niet prettig zijn zoals hoofdpijn, duizeligheid en concentratiestoornissen. Gelukkig zijn deze bijwerkingen onschadelijk en leiden zelden tot flauwvallen.

Overige bijwerkingen

Er wordt meer melkzuur geproduceerd, hetgeen vermoeide spieren veroorzaakt. Bovendien vermindert het calciumgehalte in het bloed, hetgeen kan leiden tot samentrekken van de spieren. Je voelt dit als een verkramping, verdoofd gevoel en trillen. Ook loopt de prikkelgeleiding via de zenuwen anders. Dit kan leiden tot een gevoel dat je de wereld in een roes beleeft of dat je concentratieproblemen krijgt.

Tot op heden ging men er vanuit dat er in alle gevallen bij een hyperventilatieaanval sprake was van een tekort aan kooldioxide (als gevolg van de overdaad aan zuurstof), ter bestrijding daarvan adviseerde men met name het plastic zakje. Door dat kort voor mond en neus te houden kwam het kooldioxidegehalte weer op een redelijk peil. Inmiddels is gebleken dat het tekort aan kooldioxide niet in alle gevallen optreedt. Met name als de hyperventilatieaanval voortkomt uit paniek kan er zelfs sprake zijn van een teveel aan kooldioxide. In die gevallen moet het gebruik van een plastic zakje juist worden afgeraden.

Hormoonhuishouding

Het hyperventilatie syndroom vertoont een samenhang met een verstoorde hormoonhuishouding. De stresshormonen, zoals adrenaline en cortisol blijken een grote invloed te hebben op het ontstaan maar ook in stand houden van hyperventilatie. Overbelasting, oververmoeidheid en angst zorgen ervoor dat het lichaam deze stresshormonen gaan aanmaken. Het lichaam bereidt zich voor op inspanning of irreëel gevaar. Gevolg is dat veel mensen dan vanzelf sneller gaan ademhalen dat het hart sneller gaat kloppen.

Acute hyperventilatie

Bij een hyperventilatieaanval kan de ademhaling hoorbaar versnellen en vaak kan men deze ook niet meer onder controle houden. Het hart kan sneller gaan kloppen en men heeft soms het gevoel dat het hart een slag overslaat. Men gaat transpireren en wordt bleek. Er ontstaat angst. Het vermoeden rijst dat er iets ernstigs - misschien wel een hartaanval - gaande is en dat men dood gaat. Handen en voeten kunnen gaan tintelen, de mond kan droog worden. Tevens is het mogelijk dat u duizelig wordt, wazig of dubbel gaat zien en dreigt flauw te vallen. Helder denken is niet meer mogelijk. Zonder dat daar enige aanleiding toe is kunt u gaan lachen of huilen. Paniek overheerst op dat moment alles. Na verloop van tijd houdt het echter vanzelf op. Vaak is men daarna erg moe.

Chronische hyperventilatie

Naast de acute vorm van hyperventilatie bestaat er ook een chronische vorm. Chronische hyperventilatie is minder spectaculair en daardoor ook minder eenvoudig te herkennen. Deze vorm van hyperventilatie komt echter op grotere schaal voor dan acute hyperventilatie. Chronische hyperventilatie wordt gekenmerkt door vage klachten, die echter constant aanwezig kunnen zijn. Dit is logisch omdat men bijna de hele dag 'onbewust' aan het hyperventileren is. Het duurt meestal erg lang voordat ontdekt wordt dat men lijdt aan chronische hyperventilatie, want de hierbij optredende klachten kunnen ook vele andere oorzaken hebben. Wanneer dan eindelijk de diagnose hyperventilatie wordt gesteld hebben veel mensen al angsten, zoals o.a. ziektevrees opgebouwd omdat men zo lang in onwetendheid heeft verkeerd.

Wat te doen bij een aanval van hyperventilatie:

Men kan door lichaamsbeweging (b.v. springen, het maken van diepe kniebuigingen, hardlopen, enz.) reeds in een vroeg stadium de klachten proberen terug te dringen. Beweging heeft een ontspannend effect op het lichaam. Ook kan men door bepaalde houdingen aan te nemen de klachten terugdringen. Zo zijn er nog wel meer trucjes om de adem weer onder controle te krijgen.

Naast deze adviezen zorgen wij in onze praktijk dat men, via ademhalings- en ontspanningsoefeningen, de klachten, veroorzaakt door de verkeerde ademhaling, weer onder controle krijgt.

SLAPELOOSHEID...….

om moe van te worden. Iedereen slaapt wel eens slecht, maar heeft u regelmatig moeite met inslapen of doorslapen? Wordt u te vroeg wakker en heeft u hierdoor bijvoorbeeld last van vermoeidheidsklachten, concentratieproblemen, vergeetachtigheid of een kort lontje? Bij verminderde weerstand, toename van pijnklachten, hoofdpijn, stress of depressie kunnen slaapproblemen een onderliggende factor zijn en kunt u baat hebben bij een behandeling door de slaapoefentherapeut.

Heeft uw kind inslaap of doorslaapproblemen of wordt het extreem vroeg wakker? Is het iedere dag een strijd bij het naar bed gaan? Ook hiervoor kunt u onze therapeuten raadplegen. Als uw kind last heeft van spanningsklachten, hyperactiviteit, een verstoord dag-nachtritme, overmatige
slaperigheid of leerproblemen kan u met uw kind eveneens bij de slaapoefentherapeut terecht.


DE OEFENTHERAPEUT (CESAR/MENSENDIECK) LEERT U BETER SLAPEN

Slapeloosheid heeft een gedragsmatige component. Een oefentherapeut helpt mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. De slaapoefentherapeut brengt samen met u uw zorgen, verkeerde gewoonten en/of lichamelijke klachten in kaart die uw slapeloosheid beïnvloeden
(24-uurs cirkel). De oefentherapeut geeft u adviezen en tips om gezonder met uw lichaam en slaap om te gaan. De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en alle oefeningen en adviezen zijn direct toepasbaar in uw dagelijks leven. Goed slapen kunt u leren op verschillende
manieren door:
• ademhalings- en ontspanningsoefeningen om mentaal en fysiek volledig tot rust te komen
• inzicht krijgen in de invloed van uw slaapgedrag, voeding en lichaamsbeweging op uw slaap
• uw lichaamsbewustzijn te verbeteren en ‘het hoofd uit leren zetten’ (mindfulness)
• grenzen te stellen en timemanagement
• meer positief of neutraal te leren denken en handelen, ofwel een gezonde manier te vinden om met problemen om te gaan.
• slaaprestrictie (verminderen van de tijd in bed) en stimulus controle (het bed is alleen voor slapen)

Binnen de praktijk hebben alle therapeuten zich geschoold als slaapoefentherapeut. Voor slaapproblemen bij kinderen kunt u terecht bij Anneke Ursem, die heeft daar een extra scholing in gedaan. 

Lage rugklachten

Bij de behandeling van lage rugklachten zullen we eerst samen goed in kaart brengen hoe de rug gebruikt wordt om de oorzaak van de pijnklachten te achterhalen. 
Er kunnen afwijkingen in de rug aanwezig zijn, dit zal (indien nodig) blijken uit aanvullend onderzoek, maar vaker is er sprake van een dysbalans in belasting/belastbaarheid van de rug. Als je meer inzicht hebt in de factoren die de pijn kunnen geven en weet wat je ermee kan doen, krijg je meer grip op de pijn. 

Houding en beweging kunnen een belangrijke rol spelen, maar ook een goede balans in spanning en ontspanning. Ademhaling, stress, dagelijkse fysieke activiteit en je belastbaarheid zullen allemaal aan de orde komen. 
Je leert inzicht te krijgen in het ontstaan van de pijn en wat je kunt doen om deze te verminderen en in de toekomst te voorkomen. We gaan oefenen om de rug weer meer belastbaar te maken. Veel mensen blijven lang doorlopen met rugklachten of merken dat ze wel weer weg gaan maar toch steeds weer terugkomen, wij geven je weer grip op je rug!

 

 

Gezondheidscentrum De Entree

Geert Groteplein 42D
1813 BM Alkmaar

Direct een afspraak maken?

mail ons,
vul het contactformulier in,
of bel 072-5123744

Je kunt ons ook volgen op Facebook

Aangesloten bij alle zorgverzekeraars